^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

  1. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2022/2023

Termin

Zadanie

1 września 2022 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

3 września 2022 r.

Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

22 września 2022 r.

Zebrania z rodzicami

13 października 2022 r.

Apel z okazji DEN

27 października 2022 r.

Ślubowanie klas I

1 listopada 2022 r.

Wszystkich Świętych

11 listopada 2022 r.

Narodowe Święto Niepodległości

24 listopada 2022 r.

Andrzejki szkolne

6 grudnia 2022 r.

Mikołajki szkolne

15 grudnia 2022

Zebrania z rodzicami -Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych

20 grudnia 2022 r.

Jasełka szkolne

21 grudnia 2022 r.

Wigilia szkolna

23 - 31 grudnia 2022 r.

Zimowa przerwa świąteczna

6 stycznia 2023 r.

Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

23 stycznia 2023 r.

Wystawianie ocen śródrocznych

24 stycznia 2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

30 stycznia- 12 lutego 2023 r.

Ferie zimowe

9 marca 2023 r.

Zebranie z rodzicami

21 marca 2023 r.

Pierwszy Dzień Wiosny

……………… 2023 r.

Rekolekcje szkolne

6-11 kwietnia 2023 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 maja 2023 r.

Święto Pracy

2 maja 2023 r.

Dzień Flagi

3 maja 2023 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

11 maja 2023 r.

Zebranie z rodzicami

11 maja 2023 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

23, 24,25 maja 2023 r.

Egzamin ósmoklasisty

26 maja 2023 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

1 czerwca 2023 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka, Dzień Sportu

8 czerwca 2023 r.

Boże Ciało

13 czerwca 2023 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

15 czerwca 2023 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

23 czerwca 2023 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

23 czerwca 2023 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

24- 31 sierpnia 2023 r.

Przerwa wakacyjna.

25–31 sierpnia 2023 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

 

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.,

  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,

  • Boże Narodzenie – 24–26 grudnia 2022 r.,

  • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,

  • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.

  • Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r.,

  • Święto Pracy – 1 maja 2023r.,

  • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r.,

  • Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2023

31.10.2023

28.04.2023

02.05.2023

09.06.2023

23,24,25 maja (egzaminy ósmoklasisty) - dla klas 1-7.

 

Kalendarium szkoły