^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Pedagog

Drogi uczniu!
Nie radzisz sobie z nauką?
Masz kłopoty w domu?
Nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami?
Masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzić?
Zastanawiasz się, którą szkołę wybrać?
Zwróć się do pedagoga szkolnego. Pamiętaj, że obowiązuje nas zasada wzajemnego zaufania i pełnej dyskrecji.Pedagog  szkolny plan 2022/2023

  

 • Kamila Presz - pedagog dla klas 1-3, psycholog

  poniedziałek:   07:45 - 14:30
  wtorek:            07:45 - 14:30
  środa:             11:45 - 14:30, dostępność dla rodziców 14:30-15:30
  czwartek:        07:45 - 10:55
  piątek:             07:45 - 10:35


  Anna Kurek - pedagog dla klas 4-8:

  poniedziałek: 10:30 - 15:00
  wtorek:          09:00 - 13:00
  środa:            08:00 - 12:30
  czwartek:      10:00 - 14:00
  piątek:           09:30 - 14:30


  W razie nieobecności jednego z pedagogów, opiekę pedagogiczną nad wszystkimi uczniami w szkole pełni drugi pedagog.

  Zapraszamy do współpracy! :)

 

Do głównych zadań pedagogów szkolnych należy:

 

• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

• określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

• organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

• podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

• wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne i niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych wychowawców (Karta Praw Rodziny art. 5)

 

Tylko współpraca jest gwarantem sukcesu.

  Zatem liczymy na owocną współpracę z rodzicami.

 

Pedagog