^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Statut

Statut Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Otyniu

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

NABÓR DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/ 2024

1. Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 1- obwód szkoły:

 

2. Oświadczenie o zamieszkaniu w obwodzie szkoły:

 

3. Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 1- spoza obwodu szkoły

 

4. Zarządzenie burmistrza Otynia w sprawie harmonogramu rekrutacji:

 

5. Potwierdzenie woli:

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu.

Data publikacji strony internetowej: 2012-09. Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona nie była aktualizowana.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
 • Dla informacji brak właściwej relacji,
 • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
 • Nie zawarto poprawnie sformułowanego tytułu opisowego strony internetowej,
 • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
 • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów,
 • Elementom sterującym na stronie internetowejnie towarzyszy widoczna etykieta tekstowa.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-05-17. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Suski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 660933551. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Żeromskiego 3, 67-106 Otyń

 1. W budynku znajdująsię4 wejścia. Brak podjazdu dla wózków.Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
 2. Brak windy. Schody i korytarzespełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
 3. Brakpochylni, platform, informacji głosowych, pętliindukcyjnych.
 4. Brakmiejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Jest możliwość wstępu z psem asystującym.
 6. Brakmożliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.
 9. Obecnie trwa przebudowa parkingu celem wyznaczenia 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Dokumenty