^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Świetlica

Świetlica pełni ważną rolę w realizacji zadań opiekuńczo -  wychowawczych szkoły i jest z nią integralnie związana. Jako wewnątrzszkolna komórka wspomaga i uzupełnia pracę szkoły.

Godziny pracy:

Świetlica funkcjonuje codziennie w godzinach:

Ze świetlicy szkolnej korzystają przeważnie uczniowie, którzy:

- dojeżdżają do szkoły autobusem szkolnym z Ługów i Czasławia.

- oczekują na lekcje, zajęcia dodatkowe lub obiad szkolny,

- nie mają zajęć z powodu nieobecności nauczyciela lub oczekują na przyjście opiekuna.

 Celem działalności świetlicy szkolnej jest m.in. : 

- zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości,

- udzielenie uczniom pomocy w nauce,

- zagospodarowanie uczniom wolnego czasu,

- ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dzieci poprzez organizowanie różnorodnych form zajęć w tym zakresie,

- wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z rówieśnikami w czasie wolnym, samodzielności w podejmowaniu i realizacji różnorodnych zadań

- kształtowanie nawyków higieny i czystości.

Świetlica