^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

Prezydium Rady Rodziców 2019/2020

Skład Prezydium Rady Rodziców:

Weronika Poryszko - Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Kaczmarek - zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców

Kamila Krzywiecka - Skarbnik Rady Rodziców

Joanna Kołaczkiewicz - Sekretarz Rady Rodziców

 

 

 

Rada Rodziców

P r e z y d i u m   R a d y   R o d z i c ó w 2022/2023

1. Przewodnicząca- Emilia Mielcarek

2. Zastępca- Natalia Fedorowicz

3. Skarbnik- Izabela Helwig

4. Sekretarz- Irmina Wachowska

5. Członek - Iwona Głogosz

S t o w a r z y s z e n i e   "P o m o c   S z ko l e   w   O t y n i u"

Stowarzyszenie Pomoc Szkole w Otyniu powstało w grudniu 2008 roku z inicjatywy rodziców i nauczycieli, a do priorytetowych celów należy:

- wspieranie Rady Rodziców w realizacji Programu Wychowawczego i Programu Profilaktycznego Szkoły, w tym nastawionego na przygotowanie uczniów do bycia aktywnymi i odpowiedzialnymi obywatelami demokratycznej Polski;

- zapewnienie Radzie Rodziców podmiotowości, samodzielności ekonomicznej i ułatwienia pozyskiwania dodatkowych środków z Funduszy Europejskich;

- oraz innych ważnych zawartych w STATUCIE. W grudniu Stowarzyszenie uzyskało statut OPP, aby mieć możliwość pozyskiwania 1% podatku w celu zgromadzenia środków niezbędnych przy ubieganiu się o fundusze unijne przy realizowaniu poważnych zadań wspierających funkcjonowanie szkoły.

Dlatego też ZARZĄD STOWARZYSZENIA "POMOC SZKOLE W OTYNIU" zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich ludzi wielkiego serca, którym zależy na rozwoju dzieci i młodzieży uczącej się w Zespole Szkół w Otyniu o przekazanie 1% na realizowanie zadań zawartych w statucie.

Pomóż przekazując 1% swojego podatku na Stowarzyszenie

Nasze konto:

STOWARZYSZENIE "POMOC SZKOLE W OTYNIU"

KONTO BS N-SÓL 66 9674 0006 0000 0020 9878 0001

KRS 0000323010

S k ł a d  Z a r z ą d u  S t o w a r z y s z e n i a:

Prezes Stowarzyszenia - Wiesław Ratajczak

Vice prezes - Wiesław Szklarz

Vice prezes ds. finansowych - Sylwia Hawryliszyn.

                                         STATUT Stowarzyszenia "Pomoc Szkole w Otyniu" >>

Rada Rodziców