^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.

ZMIANY W KALENDARZU SZKOLNYM

18 grudnia 2020
Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych
23 grudnia 2020 r.-1 stycznia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna
4-17 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe
18 stycznia2021 r.
Powrót do nauczania
8 lutego 2021 r.
Wystawienie ocen
12lutego 2021 r.
Zakończenie I półrocza
15 lutego 2021 r.
Rozpoczęcie II półrocza

Zmianie ulegają również terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych, tzw. "dni dyrektorskich". Szczegóły później.
Wszystkie te terminy mogą ulec zmianie w związku z aktualną sytuacją epidemiczną.

Konkursy przedmiotowe

W związku z nowelizacją rozporządzenia z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111  Lubuski Kurator Oświaty informuje o zmianie terminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021, wynikających ze zmiany terminu ferii zimowych. 

Terminy konkursów >>

II edycja LUBUSKICH TALENTÓW rozstrzygnięta !

II edycja Programu Stypendialnego realizowanego przez Samorząd Województwa Lubuskiego została rozstrzygnięta. Na liście 140. tegorocznych stypendystów na rok szkolny 2020/2021 znalazła się nasza uczennica Magdalena Ważna.
Głównym celem programu Lubuskie Talenty jest wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w województwie lubuskim po to, aby uczniowie mogli rozwijać swoje pasje i zdolności w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych. Europejski Fundusz Społeczny kładzie nacisk, aby promować te przedmioty dydaktyczne, które mają przyszłość. Gratulujemy Magdzie!

Aktualności 2020/2021