^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 ZE ZMIANAMI


Termin

Zadanie

1 września 2020 r.

Rozpoczęcie roku szkolnego

5 września 2020 r.   

Narodowe Czytanie „Balladyna” Juliusza Słowackiego

17 września 2020 r.

Zebrania z rodzicami

17 września 2020 r.

Obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę

Trzeci weekend września 2020 r.

Sprzątanie świata

14 października 2020 r.

Ślubowanie klas I

 Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej 

1 listopada 2020 r.

Wszystkich Świętych

11 listopada 2020 r.

Narodowe Święto Niepodległości

19 listopada 2020 r.

Zebrania z rodzicami

18 grudnia 2020
Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych
23 grudnia 2020 r.-1 stycznia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna
4-17 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe
18 stycznia2021 r.
Powrót do nauczania
1 lutego 2021 r.
Wystawienie ocen
12lutego 2021 r.
Zakończenie I półrocza
15 lutego 2021 r.
Rozpoczęcie II półrocza

12 lutego 2021 r.

Szkolne walentynki

10,11, 12 marca 2021

Rekolekcje szkolne

01–06 kwietnia 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

25, 26, 27 maja 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty

27 kwietnia 2021 r.

Zebrania z rodzicami

1 maja 2021 r.

Święto Pracy

2 maja 2021 r.

Dzień Flagi

3 maja 2021 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

26 maja 2021 r.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki 

1 czerwca 2021 r.

Uroczystości związane z Dniem Dziecka, Dzień Sportu

3 czerwca 2021 r.

Boże Ciało

4 czerwca 2021 r.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć 

21 maja 2021 r.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

21 czerwca 2021 r.

Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

22 czerwca 2021 r.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

23 czerwca 2021 r.

Przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych

25 czerwca 2021 r.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-
-wychowawczych

29 czerwca 2021 r.

Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

25–31 sierpnia 2021 r.

Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

Dni ustawowo wolne od pracy:

Wszystkich Świętych – 1 listopada 2020 r.,

Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2020 r.,

Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2020r.,

Nowy Rok – 1 stycznia 2021 r.,

Trzech Króli – 6 stycznia 2021 r.,

Wielkanoc – 4 kwietnia 2021 r.

Poniedziałek Wielkanocny – 5 kwietnia 2021 r.,

Święto Pracy – 1 maja 2021r.,

Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2021 r.,

Boże Ciało – 3 czerwca 2021 r.

Dni wolne od zajęć szkolnych:

25-27 maja 2021-egzamin ósmoklasisty, 4 czerwca 2021

Kalendarium szkoły ZMIANY