^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

Pedagog

Drogi uczniu!
Nie radzisz sobie z nauką?
Masz kłopoty w domu?
Nie potrafisz nawiązać kontaktu z rówieśnikami?
Masz problemy osobiste i nie potrafisz sobie z nimi poradzić?
Zastanawiasz się, którą szkołę wybrać?
Zwróć się do pedagoga szkolnego. Pamiętaj, że obowiązuje nas zasada wzajemnego zaufania i pełnej dyskrecji.Pedagog  szkolny plan 2020/2021

  

  • mgr Marta Walkowiak – pedagog dla klas 1 – 3

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

08.00 - 13.00

 

 

09:00 - 15:00

 

08.00 - 13:00

 

10:00 - 15:00

 

 09:00 - 15:00

  • mgr Anna Kurek – pedagog dla klas 4-8 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

09:00 - 13.00

 

 

09:00 - 13:00

 

 08:00 - 13:00

 

09:00 - 13:00

 

 

08:00 - 13:00

 

  •   mgr Kamila Presz - pedagog i psycholog

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

08:00 - 12.00

 

 

09:00 - 13:00

 

 08:00 - 12.00

 

09:00 - 13:00

 

 09:00 - 14:00


W przypadku nieobecności na terenie szkoły jednego z pedagogów, opiekę nad WSZYSTKIMI uczniami sprawuje pedagog obecny. W sytuacjach szczególnych, w których interwencja/pomoc pedagogiczna jest konieczna po godz. 13:00, proszę zgłaszać się do Małej Świetlicy (sala nr 6), w której dyżur pełnić będzie p. Kurek.

 

Do głównych zadań pedagogów szkolnych należy:

 

• rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i diagnozowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,

• określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,

• organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,

• podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,

• wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne i niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych wychowawców (Karta Praw Rodziny art. 5)

 

Tylko współpraca jest gwarantem sukcesu.

  Zatem liczymy na owocną współpracę z rodzicami.

 

Pedagog