^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Dokumenty

D o k u m e n t y   s z k o ł y:

NOWOŚĆ

  • sprawozdanie z klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2020/2021    .doc>>     .pdf>>

 

D o k u m e n t y  n a u c z y c i e l i

  • Oświadczenie o samodzielnym powrocie dziecka, które ukończyło 7 lat   .doc     .pdf 

A n a l i z a   p r a c y

  • Analiza i ocena pracy zespołu przedmiotowego    .doc     .pdf

  • Analiza i ocena realizacji zadań pedagoga     .doc     .pdf

  • Sposób realizacji zadań świetlicy i biblioteki   .doc     .pdf

  • Sprawozdanie z klasyfikacji za I półrocze klas 1-3 SP     .doc        .pdf           

  • Sprawozdanie z klasyfikacji za I półrocze klas 4-8 SP          .doc    .pdf  

  • Sprawozdanie z klasyfikacji końcoworocznej klas 1-3      .doc        .pdf       

  • Sprawozdanie z klasyfikacji  końcoworocznej  klas 4-8         .doc    .pdf    

 

 

 

Dokumenty związane z naborem

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA Z OBWODU SZKOŁY DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OTYNIU NA ROK SZKOLNY ................

 

 


 

 
    

 

        

 

 

 

 

 

Dokumenty