^ Back to Top

Zmiany organizacyjne w świetlicy i w stołówce szkolnej

Proszę o zapoznanie się ze zmianami  organizacyjnymi w stołówce i w świetlicy

W związku ze zmianami organizacyjnymi w stołówce i świetlicy informujemy, że:
1. Stołówka mieści się teraz w dawnej dużej świetlicy

2. Świetlica jest tylko jedna i znajduje się w sali nr 6

3. Do stołówki wstęp mają TYLKO uczniowie jedzący obiad - pozostali uczniowie czekają na zewnątrz, natomiast rodzice oczekują na dzieci w strefie rodzica

5. Na obiady TRZEBA się zapisać w świetlicy szkolnej

4. Są trzy przerwy obiadowe:
- 12:30 - 12:45
- 13:30 - 13:45
- 14:30 - 14:40

5. Na pierwszej przerwie obiadowej (12:30 - 12:45) obiady wydawane są w pierwszej kolejności uczniom dojeżdżającym autobusem Zakęcie-Konradowo-Ługi-Czasław, dojeżdżającym autobusem do Bobrownik (którzy mają 6 lekcji) oraz uczniom klas 1-4; na kolejnych przerwach jedzą wszyscy pozostali

6. Od 17 września obowiązują na stołówce szkolnej BLOCZKI OBIADOWE które zostały dzieciom wydane w świetlicy (tych, którzy nie odebrali jeszcze bloczka proszę, by uczynili to jak najszybciej); z bloczka dziecko wycina kupon na określony dzień i przynosi na stołówkę, tam okazuje kupon najpierw pani przy drzwiach, a następnie oddaje paniom w okienku (dzięki temu my i Wy mamy pewność że posiłek dostanie dziecko faktycznie zapisane na obiady)

7.Dzieci mają obowiązek bloczki mieć i o nich nie zapominać.

8. Przypominamy nr konta na który wpłacacie pieniądze za obiady:
Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu
nr: 31 9674 0006 0000 0031 9450 0003

9. Termin realizacji wpłat w każdym kolejnym miesiącu do 10 dnia miesiąca.

10. Nieobecność dziecka na obiedzie proszę zgłaszać do godziny 9 rano - po tej godzinie ilość porcji jest już ustalona i nie można odpisać dziecku obiadu.

Zmiany organizacyjne w świetlicy i w stołówce szkolnej