^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Konkursy przedmiotowe

W związku z nowelizacją rozporządzenia z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2111  Lubuski Kurator Oświaty informuje o zmianie terminów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021, wynikających ze zmiany terminu ferii zimowych. 

Terminy konkursów >>

ZMIANY W KALENDARZU SZKOLNYM

18 grudnia 2020
Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych
23 grudnia 2020 r.-1 stycznia 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna
4-17 stycznia 2021 r.
Ferie zimowe
18 stycznia2021 r.
Powrót do nauczania
8 lutego 2021 r.
Wystawienie ocen
12lutego 2021 r.
Zakończenie I półrocza
15 lutego 2021 r.
Rozpoczęcie II półrocza

Zmianie ulegają również terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć lekcyjnych, tzw. "dni dyrektorskich". Szczegóły później.
Wszystkie te terminy mogą ulec zmianie w związku z aktualną sytuacją epidemiczną.

Aktualności 2020/2021