^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

WAŻNA INFORMACJA!

RODZICE KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA w sekretariacie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu DEKLARACJI POTWIERDZAJĄCEJ WOLĘ ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY DO DNIA 05.05.2023 R.

Niezłożenie ww. dokumentu w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w SZKOLE (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej wywieszona jest w gablocie szkoły, naprzeciwko sekretariatu na parterze.

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024