^ Back to Top

KALENDARIUM SZKOŁY

 

 

 1.  

  1. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2022/2023

   

  Termin

  Zadanie

  1 września 2022 r.

  Rozpoczęcie roku szkolnego

  3 września 2022 r.

  Narodowe Czytanie „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza

  22 września 2022 r.

  Zebrania z rodzicami

  13 października 2022 r.

  Apel z okazji DEN

  27 października 2022 r.

  Ślubowanie klas I

  1 listopada 2022 r.

  Wszystkich Świętych

  11 listopada 2022 r.

  Narodowe Święto Niepodległości

  29 listopada 2022 r.

  Andrzejki szkolne

  6 grudnia 2022 r.

  Mikołajki szkolne

  15 grudnia 2022

  Zebrania z rodzicami -Informacja o proponowanych ocenach niedostatecznych

  20 grudnia 2022 r.

  Jasełka szkolne

  21 grudnia 2022 r.

  Wigilia szkolna

  23 - 31 grudnia 2022 r.

  Zimowa przerwa świąteczna

  6 stycznia 2023 r.

  Dzień ustawowo wolny od pracy (Trzech Króli)

  23 stycznia 2023 r.

  Wystawianie ocen śródrocznych

  24 stycznia 2023 r.

  Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

  30 stycznia- 12 lutego 2023 r.

  Ferie zimowe

  9 marca 2023 r.

  Zebranie z rodzicami

  21 marca 2023 r.

  Pierwszy Dzień Wiosny

  ……………… 2023 r.

  Rekolekcje szkolne

  6-11 kwietnia 2023 r.

  Wiosenna przerwa świąteczna

  1 maja 2023 r.

  Święto Pracy

  2 maja 2023 r.

  Dzień Flagi

  3 maja 2023 r.

  Święto Konstytucji 3 Maja

  11 maja 2023 r.

  Zebranie z rodzicami

  11 maja 2023 r.

  Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

  23, 24,25 maja 2023 r.

  Egzamin ósmoklasisty

  26 maja 2023 r.

  Szkolne uroczystości związane z Dniem Matki

  1 czerwca 2023 r.

  Uroczystości związane z Dniem Dziecka, Dzień Sportu

  8 czerwca 2023 r.

  Boże Ciało

  13 czerwca 2023 r.

  Wystawianie rocznych ocen klasyfikacyjnych

  15 czerwca 2023 r.

  Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

  23 czerwca 2023 r.

  Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

  23 czerwca 2023 r.

  Zebranie podsumowujące rady pedagogicznej

  24- 31 sierpnia 2023 r.

  Przerwa wakcyjna.

  25–31 sierpnia 2023 r.

  Przeprowadzenie egzaminów poprawkowych

   

   

   

   

   

   

   

  Dni ustawowo wolne od pracy:

   

  • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2022 r.,

  • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r.,

  • Boże Narodzenie – 24–26 grudnia 2022 r.,

  • Nowy Rok – 1 stycznia 2023 r.,

  • Trzech Króli – 6 stycznia 2023 r.

  • Poniedziałek Wielkanocny – 10 kwietnia 2023 r.,

  • Święto Pracy – 1 maja 2023r.,

  • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2023 r.,

  • Boże Ciało – 8 czerwca 2023 r.

   

  Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych:

   

  14.10.2023

   

  31.10.2023

   

  28.04.2023

   

  02.05.2023

   

  09.06.2023

   

  23,24,25 maja (egzaminy ósmoklasisty) - dla klas 1-7.

   

   

   

 

 

KALENDARIUM SZKOŁY