^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Zmiana wymagań na egzaminie ósmoklasisty 2021

Egzamin ósmoklasisty w 2021 r.

16 grudnia br. zostało podpisane rozporządzenie zawierające nowe wymagania egzaminacyjne.

 

Język polski

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej, w tym skróconą listę lektur obowiązkowych.

  • Czas trwania: 120 minut.
  • Maksymalna liczba punktów: 45 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym:

część 1.: czytanie ze zrozumieniem, argumentowanie, znajomość i rozumienie utworów literackich, interpretacja tekstów kultury, znajomość zasad i posługiwanie się poprawną polszczyzną – 25 pkt. (ok. 20 zadań opartych na dwóch tekstach; ok. 50% zadań otwartych),

część 2.: wypracowanie – 20 pkt.

Temat wypracowania do wyboru spośród dwóch: rozprawka albo opowiadanie.

W wypracowaniu uczeń może odnieść się do dowolnej lektury obowiązkowej spełniającej warunki tematu.

Matematyka

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).

  • Czas trwania: 100 minut.
  • Maksymalna liczba punktów: 25 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt. – zadania zamknięte, 10 pkt. – zadania otwarte.
  • Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Język obcy nowożytny

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.

  • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – A2.
  • Czas trwania: 90 minut.
  • Maksymalna liczba punktów: 55 (5 pkt. mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 34 pkt. – zadania zamknięte, 21 pkt. – zadania otwarte.
  • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.
Zmiana wymagań na egzaminie ósmoklasisty 2021