MATEMATYKA NIE ZAWSZE NA POWAŻNIE

Pod tym hasłem po raz kolejny 22 czerwca odbył się w szkole Dzień Matematyki. W tym roku do współpracy zostali zaproszeni ekolodzy i sportowcy. Główną atrakcją były przełaje matematyczno - ekologiczne. Przy stanowiskach ustawionych w lesie dzieci wraz z wychowawcami rozwiązywały zadania (nie zawsze poważne). Wszyscy wyszli z tej próby zwycięsko.


Dodatkowych emocji dostarczyły rozgrywane na boiskach szkolnych mecze pomiędzy drużynami "Czworokątów" i "Liści".
Wśród klas czwartych zwyciężyła klasa IV c, wśród klas piątych zwyciężyła klasa V c, wśród klas szóstych zwyciężyła klasa VI a.


Pogoda nam dopisała . Jednak najważniejsze jest to, że uczniowie wyszli ze szkoły zadowoleni.
Uczniowie oraz grono pedagogiczne składają podziękowania firmie DPV Service z Zielonej Góry, dzięki której zostały zakupione nagrody.
Nauczycielki matematyki składają bardzo, bardzo, bardzo wielkie podziękowania pani E. Marciniak, B. Mowczan, K. Capińskiej za współorganizowanie imprezy.