KONKURSY EKOLOGICZNO - PLASTYCZNE


Obecnie w naszej szkole dla wszystkich grup wiekowych prowadzone są
konkursy ekologiczno - plastyczne organizowane przez:

 • Nadleśnictwo Przytok - "ZAŚMIECANIE LASÓW"
 • Komendę Główną Straży Pożarnej - "WODA - BEZPIECZEŃSTWO - JA"
 • Zarząd Główny ZOSP RP - "ZAPOBIEGAJMY POŻAROM"

  POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 • Technika i format pracy dowolny.
 • Konkursy dotyczą wszystkich grup wiekowych.
 • Prace należy malować indywidualnie .
 • Prace powinny być podpisane na odwrocie: (imię i nazwisko, adres zamieszkania, klasa, szkoła)
 • Termin oddawania prac:
  - "Zaśmiecanie lasów" - 5.04.2005
  -"Woda - Bezpieczeństwo - Ja " - 25.03.2005
  -" Zapobiegajmy pożarom" - 15.03.2005
 • Prace należy przekazywać pani M. Olechnowskiej lub pani B. Mowczan.